Back
Next product
SANIT all PROFI 29.99 157.00 

SANIT all PROFI – N

75.00 

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok určený na strojové umývanie.

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok SANIT all PROFI – N – nepenivý je určený na umývanie nenasiakavých povrchov-podlahy, pracovnej plochy. Prostriedok sa vyznačuje dobrou odmasťovacou schopnosťou. Pri nízkych koncentráciách pracovného roztoku nie je nutný následný oplach vodou. Je charakteristický silnou a dlhotrvajúci baktericídne, virucidné, fungicídne a Protikvasinková účinnosťou.

Vlastnosti:

 • Je nehorľavý, nepoškodzuje ošetrované materiály, neobsahuje chlór, alkoholy, aldehydy ani fenoly.
 • Nemá vedľajšie účinky.
 • Jemne parfumovaný.
 • Balenie po 5000 ml

Účinky:

 • Virucídna (60 min.);
 • Baktericídny (30 min);
 • Fungicídne (30 min);
 • Protikvasinkové (10 min)

Bezpečnosť:

 • Používajte biocídne výrobky bezpečne.
 • Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody
 • P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P501 Odstráňte obsah a obal ako nebezpečný odpad.
 • EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.

DOPRAVA ZADARMO na všetkých objednávky nad 50€
Do 3 dní u vás!

Nie je na sklade
Kategorie:
Benefity Produktov
Bez farbiv a konzervantou
Spolahlivo ničí baktérie a viry
Bez prítomnosti alkohola

Použitie

Použitie: Všetky typy podláh a povrchov (umakart, smaltované povrchy, keramika, prírodné a umelé kamene, nerez, hliník).

Dávkovanie: Bežné dávkovanie 30-60 ml / 10 litrov vody. Pri vysokom znečistení 60-120ml / 10 litrov vody.

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Zloženie

Obsahuje: 5-15% neiónové povrchovo aktívne látky; parfumy; dezinfekčné prostriedky; 2,4-dimethy l-3-cyclohexene carboxaldehyde; tetrametyl acetyloctahydronaphthalenes

Účinná látka: Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,175 g / 100 g

ZOSTAŇTE PRIPOJENÍ

Prihláste sa na odber newsletteru

Získajte prehľad o akciách, novinkách a nadchádzajúcich udalostiach.